CRONICI DIN GERULIA & STIRI FIERBINTI din TREBUCI

ianuarie 6, 2012

Aşa nu se mai poate !!! – UDMR-ul şi PCM-ul, duşmani declaraţi ai statului naţional unitar român

Filed under: Uncategorized — mihaibeltechi @ 10:49 am

Refuzul categoric al UDMR-ului de a vota Constituţia României din anul 1991 a reprezentat începutul acţiunilor şi manifestărilor cu caracter antiromânesc, în principal separatistautonomist teritorial pe criterii etnice, ale acestei formaţiuni reprezentative a etnicilor maghiari din ţara noastră ! Catalogăm acest refuz ca antiromânesc întrucât motivaţia principală expusă de UDMR, la acea dată, a fost că se opune „caracterului de stat naţional” prevăzut la Art. 1, alin.1 al Constituţiei României („ România este stat naţional, suveran, independent, unitar şi indivizibil”). Similar s-a manifestat UDMR-ul şi la revizuirea Constituţiei în anul 2003, iar în prezent, etalându-şi aceaşi consecvenţă antiromânească, a propus ca la o nouă revizuire să fie elimitat „caracterul de stat naţional” ! Este evident, pentru toţi românii patrioţi, că în cei 20 de ani, cât au trecut, de la acest moment acţiunile UDMR-ului îndreptate împotriva caracterului naţional al statului român s-au înmulţit, diversificat şi amplificat gradual, dar neîncetat. Acestea au fost gândite şi proiectate, iar mai apoi aplicate şi mulate în funcţie de şi pe conjuncturile interne şi externe (în special din punct de vedere al sprijinului Ungariei) considerate favorabile realizării lor practice. O caracteristică importantă a manifestărilor şi acţiunilor cu caracter antiromânesc, separatist – autonomist şi neorevizionist maghiare este aceea că ele au fost, începând cu perioada ulterioară Tratatului de la Trianon şi până azi, mai bine organizate, dirijate, mult amplificate şi extrem de virulente în situaţiile când se considera că România este slăbită şi avea dificultăţi din punct de vedere social, economic şi politic. Numai în asemenea împrejurări neorevizionismul maghiar a îndrăznit să atace România! Aşa se întâmplă şi în prezent! Istoricii, oamenii de presă şi scriitorii specializaţi pe acest subiect, observatorii atenţii ai acestei problematici, ofiţerii de informaţii specialişti în materie ai acestei ţări care au apărat unitatea şi integritatea teritorială a României, pot confirma cele susţinute precum şi pericolul real şi apropiat ce pândeşte România din această direcţie!

Începând cu anul 2010, dar mai cu seamă în anul 2011 a devenit clară şi fără echivoc, pentru toţi românii – inclusiv pentru cei care mai aveau dubii – hotărârea reprezentanţilor politici ai etnicilor maghiari şi secui din România, în deplină concordanţă cu a liderilor politici din Ungaria, de a înfăptui autonomia teritorială a aşa zisului ţiunut secuiesc! Această hotărâre este demonstrată de numeroasele declaraţii ale acestora – primari, şefi ai consiliilor judeţene, consilieri, parlamentari, membrii ai guvernului etc.- acţiuni şi manifestări organizate în scopul respectiv, decizii şi hotărâri ale consiliilor locale şi judeţene cu preponderenţă sau total maghiare, propuneri legislative şi legi subordonate aceluiaşi deziderat al obţinerii autonomiei teritoriale pe criterii etnice. Deviza lor a devenit: „vrem autonomia teritorială a ţinutului secuiesc” ! S-a ajuns ca reprezentanţi ai minorităţilor maghiară şi secuiască, fie ei politici, civici, etc., să solicite în mod ultimativ şi imperativ statului român acordarea autonomiei teritoriale în caz contrar ameninţând statul român cu nesupunerea civică: „în prima fază ieşim în stradă fără arme. Apoi o să vedem”!!! Bisericile maghiare susţin, de asemenea, recurgerea la nesupunere civică, potrivit declaraţiilor unor lideri ai etnicilor secui. Susţinerea făţişă, la unison, de către liderii UDMR-ului, PCM-ului şi PPMT-ului a autonomiei teritoriale a aşa zisului ţinut secuiesc, inducerea permanentă şi planificată în rândul etnicilor maghiari şi secui a ideii necesităţii realizării acesteia, îndoctrinarea şi manipularea lor în direcţia respectivă are consecinţe nefaste şi destabilizatoare pentru situaţia din România. Ele au produs şi generează tensiuni în planul relaţiilor dintre aceşti minoritari şi majoritatea românească ( din partea majorităţii, până în prezent, doar emoţional, declarativ, făcându-se apel la respectarea legilor României ). Faptul că UDMR-ul se află la guvernare, iar liderii săi susţin, se manifestă şi lucrează asiduu pentru înfăptuirea practică a autonomiei teritoriale pe criterii etnice a încurajat proliferarea acţiunilor antiromâneşti cu caracter şovin, xenofob, neorevizionist şi separatist – teritorial al unor organizaţii aparţinând etnicilor secui şi maghiari sau al unor persoane de această etnie!!! De la marşurile tăcerii cu lumânări aprinse, de acum câţiva ani, s-a ajuns azi ca, în zonele cu populaţie preponderent maghiară şi secuiască din Harghita şi Covasna, autoritatea statului român să nu mai existe, puţinii români de aici să fie discriminaţi ca în secolul al XVI-lea, Constituţia României şi limba română să fie batjocorite, istoria României să fie de asemenea batjocorită şi falsificată, iar simbolurile naţionale româneşti – în principal drapelul naţional şi imnul naţional – să fie ofensate cum nicăieri în lumea civilizată nu se mai întâmplă!!! Au apărut o serie de bezmetici fanatici ultraextremişti secui care afişează în public inscripţii insultătoare, purtate inclusiv pe îmbrăcămintea lor, şi înscrisuri ce susţin că „ţinutul secuiesc nu este România”, sau cu „harta României fără Transilvania”, sau prin care se cerea Preşedintelui României paşaportul atunci când acesta s-a deplasat în judeţul Harghita ( aluzie că acolo este o altă ţară!): „dl. Băsescu, paşaportul, vă rog”! A fost profanată memoria unuia dintre cei mai mari eroi ai românilor, Avram Iancu, şi a celui mai mare poet român, Mihai Eminescu, iar prin acest lucru a fost adusă o gravă ofensă românilor de pretutindeni şi României, ce nu poate fi iertată şi uitată niciodată!!! A continuat aniversarea „zilei maghiarilor”, la 15 martie dar, cu această ocazie, au continuat şi manifestările antiromâneşti în cadrul cărora s-a solicitat, mai răspicat decât în anii anteriori, autonomia teritorială! A fost aniversat, cu mare pompă, regimul criminal de ocupaţie horthystă în Transilvania de nord-vest, răspunzător de crime împotriva umanităţii, de organizaţii extremiste aparţinând etnicilor maghiari şi secui. La Miercurea Ciuc, aprobarea pentru această manifestare a fost dată şi de primărie, primarul fiind fost deputat UDMR în Parlamentul României. O altă ofensă de o gravitate enormă a fost adusă României şi românilor de echipa naţională de hochei a României care la debutul jocului cu echipa naţională a Ungariei, a intonat Imnul Ungariei, iar ulterior imnul aşa zisului ţinut secuiesc!!! Episodul respectiv a căpătat circumstanţe agravante când un jucător al echipei de hochei a României a declarat că < nu România ci ţinutul secuiesc a învins Ungaria la hochei>, iar el nu se consideră ca făcând parte din echipa României, ci a „ţinutului secuiesc”!!! Poate să spună cineva că aceşti extremişti, ultranaţionalişti, iredentişti, xenofobi şi neorevizionişti secui sau maghiari care au făcut toate cele menţionate mai sus nu au fost încurajaţi şi de atitudinea liderilor politici maghiari şi secui şi nu au nici un fel de legătură cu UDMR-ul sau PCM-ul? In caz că nu, cum se explică atunci, chiar şi numai susţinerea de către UDMR şi PCM, la fel ca şi acei extremişti, a autonomiei teritoriale a aşa zisului ţinut secuiesc!? Cum se explică, în aceaşi ordine de idei, acţiunile PCM-ului (Partidul Civic Maghiar) care vizează organizarea unui referendum în judeţele Harghita, Covasna şi Mureş, privind obţinerea şi instituţionalizarea autonomiei teritoriale în această zonă, parte integrantă a statului naţional unitar român!? Ori acest lucru este extremism, separatism şi revizionism pentru toţi – indiferent de căile şi mijloacele prin care se încearcă realizarea lui – deoarece se atentează la integritatea teritorială a statului român!!! Tot astfel trebuie catalogate şi cererile de revizuire ale Tratatului de la Trianon, nerecunoaşterea acestuia, pentru că a consfiinţit unirea Transilvaniei cu România care a devenit astfel un stat naţional şi unitar, exact ceea ce a contestat dintotodeauna UDMR-ul solicitând cu neruşinare şi neloial statului român, de la care a beneficiat de toate drepturile şi libertăţile democratice posibile, scoaterea acestei sintagme din Constituţia României!!! Politica constant antiromânească promovată de UDMR, generează şi un alt lucru deosebit de grav, anume cultivarea, întreţinerea şi recrudescenţa atitudinilor şi manifestărilor cu caracter şovin şi exclusivist maghiar din rândul tineretului acestei minorităţi care, în prezent, îngroaşă rândurile organizaţiilor extremiste maghiare din România. Pe lângă faptul că numeroşi dintre ei sunt membri unor asemenea organizaţii, parte dintre aceştia sunt şi membri ai UDMR-ului sau PCM-ului. Exemple ale unor atitudini şi manifestări antiromâneşti, şovine şi exclusivist maghiare din partea unor tineri aparţinând minorităţilor maghiară şi secuiască, numai în cursul acestui an, sunt numeroase şi arhicunoscute! În aceste zone controlate de UDMR ofensa la adresa statului naţional unitar român este prezentă pretutindeni şi este ridicată la rang de mare cinste!!! O urmare la fel de gravă, total nefavorabilă României – datorate tot acţiunilor antiromâneşti udemeriste, dar şi partidului lui Tokes – poate apărea în scurt timp pe plan extern, unde se încearcă, de ceva vreme, inducerea în mass-media occidentală, cât şi în rândul opiniei publice europene, a ideii necesităţii obţinerii autonomiei teritoriale a aşa zisului ţinut secuiesc (după modelul Kossovo), ca singură condiţie, chipurile, pentru păstrarea identităţii naţionale a minorităţilor maghiară şi secuiască. Pe acest segment de acţiune se marşează puternic, aducându-se ca „exemple” cazurile Tirolului de Sud şi, mai nou, Kossovo (care în realitate nu au nici un fel de legătură cu situaţia minorităţilor din România), urmărindu-se internaţionalizarea acestei aşa zise probleme şi captarea de sprijin extern. Elemente şi organizaţii ultraextremiste şi şovine din cadrul diasporei maghiare ajută imens de mult aceste demersuri antiromâneşti. Poate că cea mai elocventă dovadă a dorinţei de internaţionalizare a problematicii a aşa zisului ţinut secuiesc l-a constituit deschiderea la Bruxelles, în acest an, a unei < reperezentanţe a ţinutului secuiesc din România> !?

Aşa nu se mai poate! În asemenea condiţii, ca român, nu pot să fiu de acord ca la guvernarea României să continue să se afle UDMR-ul, întrucât acesta, prin încălcarea stipulaţiilor în materie ale legilor ţării privind integritatea teritorială, este ilegal şi prin urmare, trebuie scos în afara legii. Mai mult, parlamentarii udemerişti nu mai au ce să caute în Parlamentul României, întrucât au încălcat , cuprins în Legea 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, care este următorul: „Jur credinţă patriei mele România, jur să respect Constituţia şi legile ţării, jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României…” Nu pot să mai fiu de acord ca statul român al cărui contribuabil sunt să mai aloce bani de la bugetul de stat pentru acest „partid” şi alte asemenea partide sau organizaţii, publicaţii etc. aparţinând minorităţilor maghiară şi secuiască, atâta timp cât acestea acţionează în scopul dezmembrării teritoriale a ţării mele. Nu mai pot să fiu de acord, ca şi contribuabil, nici ca de la bugetul statului român să se mai aloce bani primăriilor şi consiliilor judeţene care acţionează pentru realizarea autonomiei teritoriale a aşa zisului ţinut secuiesc sau, din acelaşi motiv, ca şi din banii mei de contribuabil să fie plătite salariile parlamentarilor udemerişti. Nu pot fi de acord ca şi cu banii mei să fie susţinute acţiuni antiromâneşti!!! În acelaşi timp, nu pot să fiu de acord nici ca parlamentarii români, pe care şi eu i-am trimis în Parlamentul României prin votul meu să mai accepte, tacit sau nu, pretenţiile şi acţiunile de orice fel ale minoritarilor maghiari şi secui care atentează la integritatea teritorială a statului român, fie din necunoaştere, dezinteres, neputinţă, complicitate determinată de interese diverse sau din motive şi mai grave!!! Nu pot să fiu de acord ca nici o instituţie decizională politic sau garantă a Constituţiei, a statului român, guvern, parlament şi respectiv preşedinţie să nu ia absolut nici o atitudine sau măsuri faţă de acest grav atentat la siguranţa naţională a României !!! Aşa nu se mai poate !!!

Colonel (r) prof. Claudiu Aiudeanu

http://www.napocanews.ro/2012/01/asa-nu-se-mai-poate-udmr-ul-si-pcm-ul-dusmani-declarati-ai-statului-national-unitar-roman.html

Reclame

4 comentarii »

 1. […] naţional unitar român Filed under: Uncategorized — mihaibeltechi @ 1:55 pm cititi si comentati AICI Like this:LikeBe the first to like this post. Lasă un […]

  Pingback de Aşa nu se mai poate !!! – UDMR-ul şi PCM-ul, duşmani declaraţi ai statului naţional unitar român « Cronici Geruliene — ianuarie 6, 2012 @ 10:55 am | Răspunde

 2. Europarlamentarul Laszlo Tokesse declară nemulțumit de pragul electoral prevăzut de legislația actuală și îi cere lui Băsescu, printr-o scrisoare deschisă, să introducă în legislație principiul proporţionalităţii etnice.
  În 2012 vor avea loc alegeri locale şi parlamentare. Pentru ca în campaniile electorale care ne aşteaptă, reprezentanţii partidelor politice să ofere României şi celor care trăiesc aici soluţii alternative viabile la problemele lor reale, iar lipsa lor de idei să nu fie mascată de apucături antimaghiare răsunătoare, respectiv ca dreptul fundamental la alegeri democratice şi la pluralism politic să fie respectat şi în cadrul comunităţii maghiare, vă sugerăm, din nou, ca soluţie benefică introducerea principiului proporţionalităţii etnice, în legislaţia electorală care necesită, oricum, modificări, spune Tokes în scrisoarea către Traian Băsescu, care a fost prezentată public vineri într-o conferinţă de presă la Oradea.

  Europarlamentarul, care este şi preşedintele Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania, susţine că în cazul minorităţii maghiare pragul electoral de 5% din voturile valabil exprimate generează „un deficit de democraţie” în interiorul comunităţii.

  În sprijinul cererii sale, Tokes susține că pragul electoral se justifică în cazul partidelor care ţintesc întregul electorat din România, dar organizaţiile politice ale minorităţilor naţionale ţintesc în principal voturile comunităţilor proprii pe care se angajează să le reprezinte în Parlament. Astfel, consideră Laszlo Tokes, „pragul electoral în cazul minorităţilor care nu optează pentru asigurarea unui singur mandat prin discriminare pozitivă, ci aspiră pentru o reprezentare proporţională, asemenea majorităţii, devine o frână a democraţiei interne în cadrul acestor comunităţi”.

  Soluţia propusă de Tokes lui Băsescu pentru satisfacerea dreptului la reprezentare proporţională şi la pluralism politic este ca organizaţiile politice ale minorităţilor naţionale să aibă posibilitatea „de a concura pentru un număr de mandate de parlamentar, stabilit prin lege, proporţional cu datele demografice relevante ale ultimului recensământ general al populaţiei”.

  Europarlamentarul Laszlo Tokes cere sprijinul lui Traian Băsescu pentru a genera o dezbatere publică privind acest model de reprezentare parlamentară a minorităţilor naţionale şi pentru a-l implementa efectiv.

  SURSA: Cotidianul

  Comentariu de Flory din Texas — ianuarie 6, 2012 @ 2:10 pm | Răspunde

 3. TEXT INTEGRAL
  Europarlamentarul Laszlo Tokes îi cere președintelui Traian Băsescu modificarea legii electorale, astfel încât să se respecte principiul proporționalității etnice. Astfel, maghiarii ar urma să aibă 5 la sută în Parlament, indiferent de rezultatul alegerilor. În prezent, există două partide etnice maghiare, iar fără modificarea legii electorale niciunul nu ar mai face pragul electoral din 2008.
  Iată mesajul transmis de Tokes președintelui Traian Băsescu:
  ”Constatăm cu îngrijorare că, în lipsa unor soluţii economice viabile, clasa politică din România, respectiv o parte din mass media care o deserveşte, se ocupă în ultima vreme, din nou, cu o campanie antimaghiară de adunat voturi. Comunitatea maghiară din Transilvania nu merită aşa ceva.
  În calitate de cetăţeni ai acestei ţări care respectăm Constituţia şi ne plătim impozitele, ne-am dori să ne simţim acasă pe pământul nostru natal. Mai mult, diversitatea culturală datorată şi minorităţilor naţionale din România – moştenirea şi responsabilitatea noastră comună – este o valoare europeană şi, ca atare, are nevoie de o atenţie deosebită şi de o protecţie eficientă.
  În 2012 vor avea loc alegeri locale şi parlamentare. Pentru ca în campaniile electorale care ne aşteaptă, reprezentanţii partidelor politice să ofere României şi celor care trăiesc aici soluţii alternative viabile la problemele lor reale, iar lipsa lor de idei să nu fie mascată de apucături antimaghiare răsunătoare, respectiv ca dreptul fundamental la alegeri democratice şi la pluralism politic să fie respectat şi în cadrul comunităţii maghiare, vă sugerăm, din nou, ca soluţie benefică introducerea principiului proporţionalităţii etnice, în legislaţia electorală care necesită, oricum, modificări.
  Vă reamintim că în baza înţelegerii cu ocazia întâlnirii noastre din decembrie 2007, v-am transmis încă pe 8 februarie 2008 – printre alte documente – concepţia noastră cu privire la această problemă. Vă transmit din nou, anexat la prezenta scrisoare, propunerea noastră de atunci.
  Avem convingerea că este în interesul nostru comun rezolvarea satisfăcătoare a acestei situaţii, contribuind astfel, pe lîngă normalizarea relaţiei dintre majoritate şi minorităţi naţionale şi la îmbunătăţirea sistemului instituţional democratic din România”.
  URL-ul scurt: http://www.dcnews.ro/?p=144800

  Comentariu de Ion Pribeagu — ianuarie 6, 2012 @ 2:36 pm | Răspunde

 4. MĂRIME ŞI SPLENOARE :.TEMPLUL SFÂNT AL EDENULUI Satelitul american fotografiind Terra transmite pentru spatiul de la confluenţa râurilorCrişul alb şi Cigher din judeţul Arad România sub un strat de pamânt in grosime medie de 20 m. imaginea unui Templu gigant:6000/2000 m In interiorul templului se văd statui,,tablouri cu picturi cu fiinţe,panouri cu texte scrise,o cheie tip yale.,un val asemanator unui covor sau a unei ape ce iese din templu.Zidurile sunt îmbrăcate cu tablouri conţinând imagini de fiinţe şi texte.Ramele şi obiectele sunt lucrate artistic Cerneala folosită aseamănă la culoare cu smaraldul.Culorile ramelor,picturilor şi panourilor se apropie de culoarea smaraldului sau culori neunoscute In partea de nord a râului se vede o armată în poziţie verticală,deci, pietrificată în momentul trecerii la atac asupra Templului.Imaginile în poziţie verticală dovedesc că într-o fracţiune de secundă armata a fost pietrificată apoi acoperită cu cenuşă vulcannică ,iar aceasta cu timpul s-a trasformat în lut.Din apele care inconjoară templul ies insule similare celor de pe Dunăre. Râurile de azi urmează exact cotiturile apelor care inconjurau Templu..Templul lui Poseidon descris de Platon este eclipsat complet de mărimea şi splendoriile Templului de la Zărand.Cercetîtrăle noastre: l)Templul de la Zărand este Templul Sfânt al Edenului.La RĂSĂRIT de acest Templul Dumnezeu a sădit Grădina Edenului. 2)Templul , loc de pelerinaj,era folosit de Spiritele Pozitive din Univers pentru a se inchina lui Dumnezeu,Zeului Unic numit Ra care a creat Universul (Vezi pe internet:”Templul Sfânt al Edenului I Ardeleanteodor,s Blog „ În continuare Actualizări III, volumul Marea Profeţie. ) Acad. Teodor Ardelean Arad la 21 XII 2011 Acadteodorardelean@yahoo.com Specialist în studiul documentelor CREAŢIA,STRUCTURAREA ŞI ANIHILAREA MATERIEI Materia este o realitate din care sunt făcute toate obiectele din Univers, constatate sau nu de om. Ea umple tot spaţiu Universului. În momentul lansării în exteriorul Sferei Cereşti se prezenta sub formă de particule elementare ca mărmi de neconceput pentru mintea omenească.Există aproximtiv 30 de tipuri de particule elementare. În interior şi în exterior particulele se afirmă sub forma câmpurilor de forţă. Asocierea se realizează succesiv prin câmpurile de forţă specifice fiecarui tip de structură În Univers există atâtea tipuri de structuri câte tipuri de legături între particule şi structuri au fost create şi lansate ,inclusiv Universul văzut ca structură a materiei fizice. Au fost create de către Spiritul Unic cu puteri absolute numit azi Dumnezeu, Allah, Iehova. În trecut se numea Ra şi se pronuţa, în limba daco-tracă „La”. Procesul creaţiei a constat în gândirea modelelor a proprietatii acestora şi a structurilor în care se vor asocia şi cum se vor asocia..Materializarea modelelor s-a realizat la pronunţarea de către Ra a cuvintelor „Să se facă”. Au apărut particulele cu câmpurile de forţă şi de structurarea materiei..Acestea , lansate fără modele , dar sub forma fluxului tehnologic ,conţin toate elementele asocierii în structuri simple si în structuri din ce în ce mai complexe In exteriorul structurii se află amestecate toate câmpurile de forţă a particulelor elementare asociate _lumină, căldură,magnetism,gravitaţie,electricitate, mirosuri şi gusturi, etc.In acest mod toate structurile de materie apar automat când mediul se schimbă Acestea există cât timp Dumnezeu vrea. Când Dumnezeu spune „să se anihileze” particulele şi structurile de orice mărime dispar definitiv, fără urmă .Dovezi : existenţa tuturor componentelor a ceia ce este sau va fi orice tip de structură numită cu genericul „materie” Componentele structurilor existând în această formă nasc întrebarea:Cine le-a produs ? Au apărut singure,dimensionate pentru ceia ce vor alcătui prin asociere ?. Stusdiul componentelor unei structuri ne conduce la un Creator compus din altă substanţă decât ceia ce se numeşte materie.Acesta numit Iehova,Dumnezeu,Alla, Ra a creat materia şi substanţa din care similar structurilor materiale a creat Spiritele.Văzând materia ceia ce este în realitate,la nivel fundamental de apariţie şi structurare , fără gândiri preconcepute, nu aflăm altă explicaţie a materiei decat apariţia ca rezultat a creaţiei pe baza gândirii şi voinţei lui Dumnezeu. (Vezi pe internet:”Templul Sfânt al Edenului I Ardeleanteodor,s Blog „ În continuare Actualizări III, volumul Marea Profeţie. ) Acad. Teodor Ardelean Arad la 21 XII 2011 Acadteodorardelean@yahoo.com Specialist în studiul domentelorcu MODELUL ATOMULUI DE HODROGEN. DOVADĂ MATERIALĂ A EXISTENŢEI SPIRITULUI NUMIT DUMNEZEU Atomul de Hidrogen, ca toţi atomii, este împărţit în patru compartimente: 1. Inima atomului ocupată de particule constructoare ale atomului şi moleculelor în care poate intra. 2. Nucleul ocupat de protoni şi neutroni. 3. Spaţiul extranuclear ocupat de centuri cu structuri numite radiaţii. 4. Electronul care se deplasează în jurul nucleului trecand peste radiaţtiile care populează centurile (Vezi fotografia Modelul Atomului de H pe internet:”Templul Sfânt al Edenului I Ardeleanteodor,s Blog „ În continuare: Actualizări III, volumul Marea Profeţie. .). B. Spaţiu din afara nucleului atomic este populat cu radiaţii în care ponderea de afirmare este deţinută de particulele de lumină. Dovezi: 1. Spaţiu este extrem de mare pentru a nu fi folosit. 2. Atomii emit şi absorb radiaţii sau linii spectrale, raze calorice, radiaţii ultraviolete. Aceste structuri necesită un spaţiu pentru a exista în atomi (şi nu în electroni). 3. Corpurile prin atomi îşi schimbă culoarea decolorându-se la lumina solară (ca efect a schimbării calităţii şi cantităţii radiaţiilor din spaţiu extranuclear al atomilor). 4. Atomul la căderea electronului pe centurile sale, numite orbite, emană o cantitate de substanţe sau radiaţii. 5. Radiaţiile sunt acaparate din spaţiu de către particulele constructoare ale centurilor şi plasate pe centuri, unde formează constanta lui Rydberg de l,097373 x 10 la puterea 7 m-1 (adica metru la puterea minus 1). Exemplificăm a. Spaţiul extranuclear al atomului contine mai multe centuri „pietruite” cu radiaţii. b. Electronul este atras în sistemul atomului prin fasciculele câmpului de forţă emise de particulele constructoare care, actionează pentru o centură anumită (câmpul electric al protonului, după cum am arătat, acţionează ca mijloc de apropiere a electronului pentru a satisface câmpul particulelor constructoare din inima atomului). c. Electronul se opreşte din deplasare către inima atomului când ajunge la o anumită centură de radiaţii. Energia cinetică a electronului, atras de particulele constructoare este o fracţiune din energia întreagă pe care electronul ar dezvolta-o când ar parcurge întreaga distanţă de la intrarea în contact cu câmpul de forţă a inimii atomului până la aceasta. (Pe această distanţă electronul este atras către inima atomului până la centura cu radiaţii de grupul particulelor constructoare a sistemului electric, fără nici o contribuţie a câmpului electric al protonului şi al electronului. Din această cauză mărimea forţei de lovire a radiaţiilor este dată numai de forţa grupului de particule consrtructoare care îl atrag în sistem. d. Grupele de particule constructoare din inima atomului şi componentele electronului se mişcă neâncetat. În acest mod, fasciculele grupelor particulelor constructoare când atrag când eliberează electronul din sistemul atomului. Momentul eliberării electronului de câmpul de forţă a grupului de particule constructoare este corelat cu momentul şi locul unde nu se afirmă nici fasciculul câmpului electric emanat de proton.Ca atare, în acest momen şi loc electronul nu se afla atras către inima atomului nici către structura protonului. În această situaţie, electronul eliberat de forţa care-l ţine pe centură face un salt în spaţiu, îndepărtându-se de atom, prin propriile forţe (se auotpropagă). În acest timp, protonul în mişcarea sa trimite fasciculul câmpului electric în spaţiu. Acest fascicol ajunge electronul fugar, sau un alt electron, şi intercţionează cu câmpul electric din jurul acestuia atragânu-l câtre dânsul. În inima atomului, un alt grup de particule constructoare care actionează pentru o anumită orbită trimite în spaţiu fasciculul câmpului de forţă. Acest fascicul loveste în norii electronului şi declanşează în ei vibraţia structurilor care dezvoltă fascicule ale câmpului de forţă similare. Forţa grupului de particule din inima atomului fiind superioară celei electrice, electronul este atras către inima atomului numai de această forţă oprindu-se la centura cu radiaţii pentru care acţioneză grupul de particule respective. Ajuns pe centură electronul parcurge segmentul de distanţă pietruit cu radiaţiile ce formează constanta lui Rydberg, de unde spulberă o cantitate fixă, în raport cu forţa grupului de particule constructoare din inima atomului. Radiaţiile spulberate se constituie în unda de lumină după procesul relatat de noi. Distanţa dintre centurile la care se opreste electronul şi inima atomului este întotdeauna o fracţie din distanţa intreagă, egală cu unitatea (cu unul). Aceste distanţe se exprimă la patrat: ½ la patrat, 1/ 3 la patrat, 1 / 4 la patrat. f. Cele două distanţe: – dintre centrul inimii atomului la punctul unde câmpul de forţă al grupelor de particule constructoare a centurilor face contact cu norii electronului; – dintre centrul inimii atomului la centura care a oprit deplasarea elctronului către inima atomului nu sunt identice. Astfel avem distanţa electron – inima atomului şi separat distanţa centură – inima atomului. Ambele se exprima prin fracţiuni din aceiaşi distanţă. Scăzând cele două distanţe diferite, una din alta se obţine distanţa parcursă de electron sub acţiunea forţei particulelor constructoare din inima atomului. Energia cinetică a electronului în momentul lovirii centurilor de radiaţii este egală cu distanţa parcursă de electron înmulţită cu energia intreagă (1) pentru toată distanţa de afirmare a câmpului de forţă a grupului de particule constructoare a sistemului electric. (Această energie este egală cu unitatea dacă electronul parcurge întreaga distanţă sub actiunea forţei grupului de particule constructoare. În ipoteză inversă, când electronul parcurge numai o parte din distanţă, forţa acestuia se reduce ca atare.) Exemplu: Contactul câmpului de forţă emis de particulele constructoare din inima atomului cu norii electronului se realizează la distanţa de 1/2 la patrat din distanţa: „punctul de contact cu electronul până la inima atomului”. Distanţa dintre centura la care se opreşte electronul până la inima atomului este 1/3 la patrat din „distanţa centurii faţa de inima atomului„. Scăzând cele două fracţii se obţine distanţa parcursă de electron sub acţiunea forţei grupului de particule constructoare: – Distanţa contact electron – inima atomului …… ½ la patrat; – Distanţa centură – inima atomului ……………. 1/3 la patrat. Aducând fracţiile la acelaşi numitor şi efectând calculele se obţine distanţa parcursă de electron de 5/36 părti din distanţa întreagă (1/2 la patrat – 1/3 la patrat = 1/4 – 1/9 = 9 – 16/36 = 5/36). Adică din 36 unităţi distanţă de la punctul de contact al grupului de particule constructoare din inima atomului până la inima acestuia, electronul a parcurs 5 unităţi. Lucru mecanic sau distanţa parcursă de electron până la centura de radiaţii nu se realizează prin impulsul electronului primit din exteriorul structurii sale şi nici prin interacţiunea fasciculelor câmpului electric proton-electron, ci sub acţiunea grupului de particule constructoare care îl ia în primire cu o forţă superioară câmpului electric. Această forţă, după cum am arătat este egală cu unitatea numai în momentul în care electronul se deplasează sub acţiunea sa până la inima atomului. În restul situaţiilor, când electronul se opreşte la oricare dintre centuri, forţa sa este o fracţie din forţa întreagă. În exemplul de mai sus forţa electronului când se opreşte la centura aflată la distanţa de1/3 la patrat faţă de inima atomului este de 5/36 unităţi. Impactul dintre electron şi radiaţiile existente pe segmentul de centură spulberă din acestea o cantitate egală cu Constanta lui Rydberg 1,097373 x 10 la puterea 7 m – 1 multiplicată cu energia cinetică a electronului de 5/36 unităţi = 0,152413 x 10 la puterea 7 m -1. Radiaţile spulberate autopropagându-se prin forţele proprii, şi nu prin impulsul din exterior, se îndepărtează de atom constituindu-se în unda de lumină cu lungimea de 656,2 microni. (Asocirea radiaţiilor în undă se realizează prin acţiunea particulelor constructoare ale undei existente în structurile-radiaţii.) Realitatea atomului de Hidrogen descrisă mai sus şi verificată aritmetic demonstrează creaţia materiei de către un Spirit Unic Superior care a gândit modelul structurii de Hidrogen(şi a tot ce este structură) numit în trecut Ra,apoi Dumnezeu,Iehova,Allah…Acesta a creat ,pe baza modelelor gândite, componentele tuturor structurilor din Univers .Componentele au fost lansate sub forma fluxului tehnologic materializandu-se în mediile prestabilite în structura modelului gandit de Dumnezeu Este car:Nu există evoluţie !Totul este prestabilit la nivelul fundamental de existenţă a materiei ! Vezi pe internet:”Templul Sfânt al Edenului I Ardeleanteodor,s Blog „ În continuare: Actualizări III, volumul Marea Profeţie. .. Arad 21 XII 2011 Acad. TeodorArdelean Acadteodorardelean@yahoo.com F I A R A 666 ŞI SFÂRŞITUL OMENIRII Perioada de sfârşit a speciei umane pe Terra spune Apocalipsa şi alte lucrări menţionate în aceasta se afirmă printr-un eveniment deosebit: materializarea spiritului negativ de grad superior purtând numărul 666 Acesta numit şi Fiară pregăteşte omenirea pentru război împotriva Divinităţii ŞI A SPIRITELOR POZITIVE DIN UNIVERS Fiara, fizic e posibil: a) Să se nască dintr-o femeie b) Să iasă din mare, sau să vină din spaţiu, având chip de om.c). Să iasă din mare având chipul leopardului .Perioada anterioară venirii fiarei 666 se caracterizează prin fenomene negative de amploare : schimbarea polilor magntici, coliziuni intre corpurile cosmice,cutremure, inundaţii, geruri, .uragane , secetă,poluarea materiei şi a spiritului,imoralitatea oamenilor,descoperiri ştiinţifice şi arheologice prevăzute în profeţii(Isaia 41) interpretate de unii ca dovezi a creaţiei sau de alţii la nivel spiritual fără valoare.Apar profeţi mincinoşi ce prezic ziua şi ora declanşării apocalipsei . Se consolidează convingerea în evoluţie şi în reâncarnare .Luând conducerea lumii fiara va ataca deschis pe Dumnezeu şi actele Sale,pe Isus Cristos, şi tot ce se consideră sfânt.Va efectua experimente pentru a şi dovedi afirmţiile Aceia care nu cunosc pe Dumnezeu, adevărul din procesul creaţiei,structurarea materiei şi construcţia omului nu vor distinge adevărul din minciună şi vor accepta explicaţiile fiarei .Biblia în 1 Ioan 4/2 dă o cheie pentru înţelegerea experimentelor sau cuvântărilor prin care fiara va nega pe Isus Cristos : „orice duh care mărturiseşte că Isus a venit în trup este de la Dumnezeu „ In această ideie Sfinţii Părinţi au inclus în Credeu „.. S,-a răstignit,a pătimit, S-a îngropat şi a înviat „(Relatîm textul din Credeu pentrucă am întâlnit oameni care deşi se prezintă a fi creştini, afirmă,contrar Credeului,că Isus Cristos nu a suferit,nu a pătimit prin răstignire ) Restul cheilor prin care se va cunoaşte adevărul din experimentele fiarei şi armele de apărare sunt pecetluite (Daniel 12/4 ) Acestea sunt redate în limbaj metaforic Exemple: :1) Daniel 11/32 „ aceia care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari şi vor face mari lucrări „ 2) Efeseni cap.VI descrie armele de aparare şi de luptă numite ARMĂTURA LUI DUMNEZEU . „Luaţi toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare,după ce veţi fi biruit totul,” Această armătură trebuie luată şi însuşită ca mijloc de folosinţă înaintea zilei celei rele. 3) 1 Tesaloniceni 5/21 spune:”CERCETAŢI TOATĂ LUCRAREA ŞI PĂSTRAŢI CE ESTE BUN„ Pentru a cerceta trebuie să cunoşti frontul de atac al fiarei , componenţa structurilor ce vor fi lovite de fiară şi ce va rămâne din acestea, mânuirea armelor de atac şi apărare puse de Dumnezeu la îndemâna oamenilor. pentru a respinge săgeţile arzătoare ale fiarei Iată ,o parte din acestea: 1) Frontul de atac al fiarei este redat în cap.13 din Apocalipsa.(Dumnezeu ,Spirite pozitive,creaţie)… 2) Armătura lui Dumnezeu a)Cunoaşterea lui Dumnezeu ca Spirit Unic Creator a celor văzute şi nevăzute (Cunoaşterea ocupă locul numărul unu Se cere să cunoaştem pe Dumnezeu. CE ESTE EL , şi cum a creat lumea.Cum se realizează structurarea materiei , afirmarea vieţii,relaţiile dintre spirit şi materie, apariţia dorinţelor pozitive şi negative ,cunoaşterea autentică a lumii etc.Fiara va efectua experimente în aceste domenii, necunoscue de oameni.Va da explicaţii neadevărate pentru a nimici credinţa omului în Dumnezeu .b ) Adevărul .Fiţi gata având mijlocul încins cu adevărul .Se cere cunoaşterea adevărului în toate acţiunile fiarei pentru a putea „ cerceta toate lucrurile şi a păstra ce este bun” Necunoscând adevărul după care se realizează structurare a materiei , ,formarea corpurilor regnului vegetal şi animal asupra cărora fiara va efectua experimente omul este dus în eroare şi dispus să accepte explicaţiile mincinoase ale fiarei. . c)Platoşa neprihănirii ca îmbrăcăminte este alcătuită din fapte curate,nădeje în mântuire prin Isus Cristos,rugăciune,glorificarea lui Dumnezeu (Aceste fapte se fac în toată viaţa omului) d)Încălţămintea picioarelor cu râvna Evangheliei păcii se referă la propovăduirea Evangheliei şi dragostei lui Isus Cristos pentru salvarea oamenilor e)Coiful mântuirii şi sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu sunt elemente din structura spirtului.Coiful mântuirii este Duhul lui Dumnezeu inclus în om şi localizat cu precădere la nivelul capului (vezi Genesa cap.VI/7 subsol Duhul Meu nu se va lupta…).El ,Duhul lui Dumnezeu, asemenea unui coif ce apără capul,apără sufletul omului prin propuneri şi motivaţiile care le face sufletului. Sabia Duhului , care este Cuvântul lui Dumnezeu ,transmis prin Duhul lui Dumnezeu către sufletul omului pentru a decide asupra acţiunilor ce va intreprinde aceasta se afirmă ca o sabie ce taie şi nimiceşte indemnurile şi motivaţiile duhului luciferic ,dacă omul îi dă cale liberă de acţiune f Scutul credinţei Credinţa ca scut întărită cu restul armăturii lui Dumnezeu anihiliază obiectivele fiarei ( Credinţa fără ca omul să fie îmbrăcat cu restul armăturii lui Dumnezeu in momentul semnelor făcute de fiară , similar plantei însămânţată pe un teren arid fără apă şi alte elemente , se usucă şi piere.Pentru că momentul venirii zilei rele nu este cunoscut ,omul trebuie să se înarmeze,să fie pregătit în orice clipă pentru respingerea săgeţilor fiarei 666. Despecetluirea acestor arme se înfăptueşte anterior materializării fiarei 666 pentru ca cei prestabiliţi să se salveze să le cunoască şi să se apere de săgeţile fiarei.Acei care s-au bălăcit în minciună,în înşelăiune,în crime şi fărădelege vor desconsidera explicaţiile noastre şi atenţionările Bibliei pentru ca odată cu fiara să se înece în minciunile sale.Problema cunoaşterii lui Dumnezeu,procesul creaţiei ,structurarea materiei ,clădirea corpului fizic al plantelor şi animalelor,dorinţele,motivaţiile se redau sintetic,la nivelul posibilităţilor de cunoaştere a omului simplu în lucrările noastre transpuse pe internet: Vezi pe internet:”Templul Sfânt al Edenului I Ardeleanteodor,s Blog „ În continuare: Actualizări III, volumul Marea Profeţie. .. Arad la 28 XII 2011 Acad. TeodorArdelean Acadteodorardelean@yahoo.com Expert în studiul documentelor FIARA 666 Cunoaşteri tăinuite şi despecetluite Fiara 666 va ataca toate religiile. Va prezenta „ dovezi „ nimicitoare a credinţei în existenţa unui spirit creator a lumii,a existenţei spiritelor , a lui Lucifer. a Edenului, a Infernului ,a pedepsirii omului pentru „păcate” , a potopului,a învierea lui Isus Cristos…Dovezile care atestă adevărul şi minciunile fiarei 666 sunt pecetluite.Puţinul descoperit în decursul mileniilor a fost transmis prin cuvinte metaforice şi nimicit prin interpretări constradictorii. În această situţie,pentru salvarea omului, înaintea materializării fiarei 666 , se vor despecetlui principalele teme din acţiunile fiarei 666.Iată o parte din aceste teme: l.Cine este ,cum se înfăţişează şi cum s-a ivit Spiritul Unic numit Ra,Iehova,Allah,Dumnezeu ? Răspuns :Este un Spirit Unic , cunoscând real trecutul,prezentul şi viitorul . La faţă aseamănă cu omul.Există dintotdeauna. Se prezintă în trei ipostaze:Tatăl,Fiul şi Duhul Sfânt. Posedând puteri de neimaginat a creat toate spiritele şi materia,tot ce există în Univers.. Spiritele nu sunt egale cu Dumnezeu nici ca raţiune , nici ca putere de creaţie sau autotransformre Documente tăinuite-despecetluite .: -Piesele arheologice de la Zărand cu imaginiea lui Dumnezeu , a lui Isus Cristos, spirite pozitive şi negative,text,melodia Simfonia IX Scherzo, Programul lui Ri (răstignirea,invierea şi declararea lui Isus Cristos ca Împărat al Împăraţilor lumii stând la dreapta lui Dumnezeu .Acest program se află imprimat pe piesa arheologică confecţionată anterior potopului cu ape de pe timpul lui Noe. ) -Textul codificat pe Harta Dacia Antică . -Fotografia Templului Sfânt al Edenului realizată de satelitul american , (locaş de închinăciune în care apiritele pozitive se închinau lui Ra.) -Topice din Tara Zărandului conţinând numele lui Ra şi Ri. 2.Creaţia spiritelor şi creaţia materiei .Creaţia s-a realizat în două faze: a. Gândirea structurilor , modelul structurii, elementele fiecărei structuri şi modul în care se vor lega unele de altele. b.Materializarea elementelor prin cuvintele pronunţate: SĂ SE FACĂ şi lansarea sub forma fluxului tehnologic.Spiritele şi structurile de materie apar in funcţie de mediul prestabilit pentru naşterea acestora. Se anihilează în momentul deciziei luată de Dumnezeu c.Spiritele sunt de două feluri pozitive subordonate lui Dumnezeu şi negative care au acceptat ideia revoltei împotriva lui Dumnezeu,conduse de Lucifer Documente tăinuite-despecetluite: – Text Harta Dcia Antică -Fotografiile de la Cueva de Las Manos din Argentina -Piesele arheologice de la Zărand – Procesul realizării structurilor de ori ce natură în laboratoarele de cerecetare si experimentare,,productia vegetală şi producţia industrială . 3. Războiul dintre spiritele pozitive şi cele negative Cauza războiului:dorintele lui Lucifer să stapânească Edenul şi să folosesca omul şi alte fiinţe după propria-i voinţă.Sfarşitul: Spiritele negative au pierdut războiul Atlantida a fost nimicită iar armata atacatoare a Templului Sfânt al Edenului a fost pietrificată . Spiritele au fost prinse şi întemniţate .Acestora li se acordă o şansă de revenire la Dumnezeu înaintea judecării.Şansa va fi respinsă şi împreună cu fiara 666 vor declanşa un război cosmic. Documente tăinuite şi despecetluite: – Fotografiile satelitului american pentru Zarand cu armata lui Lucifer pietrificată -Fotografiile de la Cueva de Las Manos Argentina -Platon:Nimicirea Atlantidei -Harta Dacia Antică cu spiritele intemniţate -Topice de pe Muntii Zarandului cu denumiri ce amintesc potopul -Ceretările ştiinţifice care au constatat realitatea scufundarii Muntilor Zărandului – Lacurile şi bălţile Zarandului c rămase din erupţii vulcanice -Imagini de fiinţe la dimensiuni milimetrie pietrificate în bucăti de rocă ,(Asemenea roci se află in diferite zone terestre .) 4 Profeţia Riăstignirii,moarţii,înviereii şi încoronrii lui Isus Cristos ca Împăratul Împăraţilot lumii stând la dreapta lui Dumnezeu Documente tăinuite şi despecetluite: – Piese arheologce cu Isus Cristos răstignit şi imagini a spiritele negative din jurul crucii. – Piesa arheologică cu texte,melodia Simfonia IX Schezo, programul lui Ri cu vocea lui Isus din timpul răstignirii si a altor spirite.. – Tânguiri, din limbajul ţărănimii române , identice cu cele de pe piesele arheologice cu răstignirea lui Isus Cristos Exemplu:Uyyyy”;Yyyyuuuyyyi 5.Texte scrise din perioada Edenului demonstrand că scrisul nu a fost desoperit de oameni şi Isus Cristos nu avea nevoie să inveţe să scrie şi să citească la şcolile oemeneştii (.Fiara hulind pe Isus îi va aduce acuzaţii că era om simplu, făra şcoală care nu ştia nici măcar să scrie şi să citească ) Documente tăinuite şi despecetluite: -Piesele arheologice cu texte scrise. -Fotografia plăcilor cu texte scrise realizate de satelitul american în Templul Sfânt al Edenului şi pe placile de la Araneag. -Textul de pe Harta Dacia Antică 6.Importanţa crucii.Fiara va ataca crucea susşinand nesemnificaţia ei..In realitatea crucea apare pe faţa figurii lui Dumnezeu, a lui Isus Cristos şi în multe locuri pe peisa arheologică „Învierea lui Isus Cristos” Documente tăinuite despecetluite . – Pesa arheologică din timpul Edenului 7.Realitatea şi vechimea Edenului Documente tăinuite şi despecetluite -Realitatea Edenului :Fotografiile satelitului amrican cu Templul Edenului şi Harta Dacia Antică localizează centrul spiritual al Edenului în cetatea Zqjccic-Ajjeo-o. – Harta lui Ptolemeu.localizează spaţiul unde a existat Grădina Edenului la aproximativ 45 grade longitudine estică şi 45 grade latitudine nordică.In aceasta situaţie meridianul zero trecea prin America aflata lângă continentul Africa si Europa ,iar Edenul exista cu :milioane de ani inaintea erei noastre. – Harta Dacia Antică localizează Grădina Edenului la aproximativ 38 grade longitudine estică şi 45 grade latitudine nordică.Meridianul zero trece prin Atlantida apărută între Africa şi America. -Hărtile actuale localizează Grădina Edenelui la 22 grade longitudine estică şi 45 grade latitudine nordică.Meridianul zero trece prin Anglia.Atlantida este scufundată. -Teoria A.Wegener a deplasării continentelor. ( Teoria este confirmată de schimbarea pe harţi a coordonatelor geografice a Grădinii Edenului în funcţie de evenimentele geografice de la nivel planetar.) -Viziunea lui Nostradamus cînd localizează Mica Mesopotamie a Europei pe coordonatele geografice de 45 grade. (Perioada corespunde aflarii americilor pe o mică portiune din Oceanului Atlantic lângă Africa si Europa ) – Lucrări geologice care atesta scufundarea Munţilor Zărandului – Topice din Zărand: Crisul Alb în zona Grădinii Edenului se numete Taşinic.unde :ta=singtagmă;şinic=unitate de măsură a cerealelor,concret ½ din unitatea de24o litrii a sumerienilor,reprezentând aşezarea Grădinii Edenului la ½ din sfertul lungimii cercului şi ½ din jumătatea meridianului ecuator polul nord (coordonate geografice atestate de harta lui Ptolemeu ) 8. Izvorul,vechimea şi credinţa permanentă în Ra a populaţiilor din spaţiul Grădinii Edenului Credinta în Ra, creaţia Universului,existenţa şi nemuriea sufletelor,existenţa paradisului şi a infernului cu închinarea oamenilor Zeului Suprem numit Ra a apărut odata cu aşezarea omului Adam în Grădina Edenului.Informaţiile s-au primit de la Îngerii Edenului Aceleaşi informaţii au fost transmise de supravieţuitorii potopului copiilor,nepoţilor,stranepoţilor acesora din generatie în generaţieCredinţa iniţială a fost modificata în decursul mileniilor păstrand peste veacuri elementele esenţiale:existenţa Unui Spirit Suprem care cunoaşte trecutul şi viitorul ,eixstenţa raiului şi a infernului,pedepsirea păcatelor..Deci credinta în creierul oamenilor primitivi..nu sa ivit din nimic ..ca imaginaţii absurde.. Documente tăinuite şi despecetluite. -Fotografia Templului Sfant al Edenului transmisă de satelit.(Templul era loc de închinăciune şi pelerinaj a spiritelor pozitive care se inchinau lui Ra. ) -Numele cetăţiii,centrul spiritual al Edenului ,conţinea în denumirea Zqjccic-Ajje-o. cuvântul Jc însemna Lumină. Isus Cristos era numit Lumină (piesele arheologice ) -După potop spaţiul Templului Sfant al Edenului s-a numit în limba populaţiei de aici SarRa (Lumina lui Ra) la care cu timpul s-a adaugat cuvântul and, semnificand ”. Cetatea Lumina lui Ra „ „ -Triburile etrusce descălecând în Italia au vehiculat acolo credinta în cel mai mare zeu pe care l-au numit Janus (Lumina )Triburile elene numele zeului Poseidon si a unui Dumnezeu necunoscut ,triburile din egipt Osi-Ri is,triburile din India P-Ra-japati etc (Observăm că numle de Ra se află in toate marile religii ale lumii ). -Cel mai mare zeu al dacilor după Virgilius purta numele de G-Ra-Divus -La venirea romanilor în vestul Daciei exista cetatea Deu-Sarra,care este cetatea SarRa din limbajul ţaranimii române. -Triburile maghiare,la finele mileniului I e.n au aflat aici cultul lui Ra trecut la creştinismPreoţii cultului se întitulau ,în baza cunoştintelor de pe pesele arheologice „ Marii SarRa- Ra”,cu port identic îmbrăcămintei ţăranilor dn Zărand până prin anul 1940 (Codex Rohonczi ). Dicţiomarele maghiare spun ca la venirea maghirilor in Europa au constatat Mase mari de pelerini veneau să se inchine in cetatea Sara şi în Munţii Sarra-ndului..Fenomenul a fost numit în limba maghiară Zarandok iar cetatea Zarand şi Muntii Zarandului sau Munţii Pelerinajului. -In aceste ziele am constatat că mase mari de pelerini meregeau din negura istoriei pe muntele Pelerinilor unde satelitul american a fotografiat corabiei lui Noe acoperita cu cenusă vulcanică. Tot acolo există mănăstirea FeReDeu unde identificăm cuvintele : Re= Isus Cristos şi Deo= Dumnezeu La cativa km de FeReDeu există un schit deservit de trei călgări Istoria Feredeului şi a schitului s -a pierdut în negura mileniilor. Azi,constatm că schitul şi pelerinajul se află în legatură cu evenimentul epocal pentru omenire :oprirea pe acest mun te a corabiei lui Noe şi strigătul lui Noe la vederea imaginii lui Ra „Uha Ra „ sau în limbajul de astăzi Iată Ra !Pe acest munte se află zone continand denumiri ce mintesc de potop si salvarea lui Noe -Cel mai vechi refren din cântecile ţărănimii române din Ţara Zărandului ,după cum am amintit, este compus din numele lui Ra şi La („La „ semnifică pe Isus ca Dumnezeu ) T Ra La,la,La (Litera T exprimă onoarea, cinstea,inchinăciunea echivalând cu Domnul din Biblie).Deci refrenul se traduce in : Doamne,Dumnezeule,Isuse Cristoase,Isuse Cristoase ! Faxul misterios primit de www Baricada.ro arată numlele lui Isus Cristos ,Ri,era şi Leu Unitatea monetară a statului român a fost numită „leu” (Numele dat monezii este dovadă că în vocabularul poporului roman cuvântul leu este adanc înrădăcinat , iar originea cuvântului se află în limbajul Edenului -În limbajul ţărănimi române din Zărand proprietatea unui om asupra unui obiect se pronunţă deosebit faţă de limba literară.Exemplul :Literar:Iată ce s-a ales din casa lui Ion. Ţărănimea spune „ Ui,:casa Ionului „ . Similar s-a format expresia „Grădina raiului”,unde aflăm a) biectul proprietăţii =grădina b) proprietarul grădinii =Ra c) cuvântul „iu „ = vai (exprimă durere sufletească, regretul după acel obiect,in speţă grădină . .Deci,numele de Ra şi regretul după Grădina lui Ra sunt incluse în expresia „Gradina Ra-iu-lui „ Expresi. S-a transmis din generaţie în generaţie şi se regaseşte în limba majorităţii popoarelor .In Biblie aflăm altă expresie care conţine numele de Ra: „MaRanata „.Prin urmare numele de Ra,La,Leu exprimă numele lui Dumnezeu care a dominat în timpul Edenului şi s-a transmis după potop în limbajul populaţiilor din Zărand ,iar de aici în toată lumea Acest nume cu timpul a fost tăinuit ,scoţându-se la iveală de academicianul Teodor Ardelean .,par-că pentru împlinirea profeţiei din Isaia cap.41 vers 25. unde se spune „Am sculat pe cineva de la miazănoapte, şi vine de la răsărit;el chiamă Numele Meu..” Care nume ? Nume uitat de toate religiile Precizăm :.Grădina Edenului se afla la răsărit de Templul Sfant al Edenului iar academicianul s-a născut în această zonă)… 9 Raportul dintre spirit şi corpul fizic.Principalele componente ale spiritului din om Omul şi toate corpurile vii de pe Terra sunt alcatuite din corp spirit şi corp materie fizică. Iată, principalele structuri al spiritului om : -Structura spirit constructoare a celulelor corpului fizic şi integrarea acestora în organe, aparate şi sisteme -Structura spirit viu (când a părăsit corpul individul moare ) -Structura spirit conştient,numită suflet,propriu fiecarui individ.Are libertate absolută în luarea si aplicarea deciziilor,urmand să răspundă pentru faptele sale. – Structura spirit păstrătoare a memmoriei şi subconştientului. -Structura spirit a îndemnurilror şi motvaţiilor Conţine duhul lui Dumnezeu şi duhul lui lucifer Documente tăinuite şi despecetluite: . –Fenomene vizibile şi controlabile în viata de toate zilele şi de medicină -Piesele Arheologice cu fotografia duhului luciferic în om -Textul de pe Harta Dacia Antică prezentând apariţia în gândirea lui Poseidon a ideii de atacare a Edenului . -Duhul lui Dumnezeu în om relatat în Biblie şi constatat ca armătura lui Dumnezeu pentru nimicirea săgeţilor arzatoare ale fiarei 666 -Omul Adam introdus in Eden, este diferit de” soiul oamenilor sălbatici „a caror oase din Muzeul Marii Britanii Londra sunt evaluate la 3.ooo.ooo de ani.(conststările academicianului Teodor Ardelean ). 1o.Sistemul conducerii în împărăţia lui Dumnezeu. Conducerea se realizează de Dumnezeu având la baza principii democrate Isus Cristos a fost ales,sau recunosut apt pentru conducerea lumii de adunarea generală a îngerilor la care au participat miliarde de entităţi.Impărăţia lui Luciferă are la bază principii dictatoriale ,abuzuri,corupţie similare celor din luma oamenilor.Afirmatia reprezentanţilor lui Lucifer că acesta s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu din cauza dictaturii nu corespunde adevarului Documnte tăinuite despecetluite : – Piesele arheoloice cu transformarea indivizilor în monştrii -Răzbunare şi torturare a indivizilor,inclusiv răstignirea lui Isus Cristos fără nici o dovadă a faptelor de care era acuzat -Programul lui Ri ( vocea lui Isus Critos pe cruce ) 11. Cetatea Răsăritului Localizare: a. Grădina Edenului a fost sădită la răsărit. De cine ? De un obietiv tăinuit. ! Obiectivul este Templul Sfânt al Edenului b A existat ,zice Biblia, o cetate :Cetatea Răsăritului. Aceasta avea şi altă denumire.Care ? Cetatea Răsăritului se regăseşte ca locaţie la răsarit ca şi Grădina Edenului Deci,punctul comun in ambele cetăţi este răsăritul faţă de ceva deosebit,concret fata de Templul Sfânt al Edenului. c. Cuvântul răsărit sau rasarit este o inversare a cuvântului Sar-Ra : Ra-sar.In formă de rasar cuvântul indică ivirea sau răsărirea din spaţiul a „ ceva” ieşit din comun :.Concret dovada existenţei lui Dumnezeu ,a numeluilui Ra, , a cetăţii şi Templului Sfânt al Edenului ! În spaţiul Edenului după potop permanent au răsărit şi s-au materializat idei pozitive pentru om : propovaduirea lui Ra în cadrul maselor de pelerini care vizitau cetatea Saraandului şi Munţii Zarandului (sau Pelerinilor ) şi idei de civilizare a omului.Când în alte zone terestre domina sălbăticia, culegerea fructelor ,vânatul şi locuinţa în peşteri aici se afirmau nuclee de civilizaţie.Au apărut obiectele culturii materiale Criş ,apoi Tisa,plugul etc. Aici s-u păstrat,refugiate,cuvintele vorbite de Noe şi suprevieţuitorii potopului formand specificul vorbirii din Ţara Zărandului pe baza carora s-a înţeles de noi cuvintele imprimate pe piesele arheologice şi cuvintele transmise ca topice în gramatica batjocorită de „ unii supersavanţi” care etichetează pe cei ieşiţi din rândul ţărănimei române „ca inculţi” pentru că încalcă regulile literare de formare a frazelor .Dacă aceste cuvinte erau pierdute şi autorul Teoriei Fundamentale a Creaţiei Universului nu creştea în mjlocul ţărăimii sarraandane , cunoscând perfect graiul acestora ,toate descoperirile noastre rămâneau pecetluite. Nu se descoperea vechiul nume a lui Dumnezeu „Ra” şi nici sursa religiilor având originea în perioada Edenului. Rămânea ştiinţifc stabilit că toate religiile lumii cu ideiea de Spirit şi Zeu ,cu ideia de creaţie a Universului,ideia de rai şi iad nu au nici un temei ştiinţific ,că au apărut in mintea omului primitiv care nu afla explicaţii a fenomenelor care îl înconjurau,sau ca mijloc de subjugare ori ţinerea în ascultare a maselor de oameni Profeţia din Isaia capitolul 41 rămânea pecetluită şi nu se mai cunoştea Numele lui Dumnezeu care urma să fie strigat după ce acel nume dispăruse definitiv din gandirea omului.Fiara 666 avea posibilitatea să atace în plin apariţia religiilor pe pământ. .şi profeţia din Isaia cap.41 ) Documente tăînuite despecetluite: -Fotografiile cu Templul Sfant al Edenului -Realitatea inversarii cuvântului sarra şi obtinerea cuvântului Rasar(răsărit ) -Obiectele culturii materiale Criş ,Tisa etc. din muzee -Cărţile de lut ale sumerienilor prin care recunosc primirea plugului din Europa -Săpăturile arheologice din Banat care atesta existenţa în această zonă a Daciei, a nucleelor de civilizatie,când în alte părţi omenirea traia în cruntă sălbăticie.ţ -Topice din Comuna Zărand şi de pe Munţii Pelerinului (Zărandului …) Ziua cea rea se apropie cu paşi de uriaşi.E necesar,pe toate liniile să cunoaştem adevărul deorece nu avem idee despre peştişorul artificial ce va fi întins sub fomă de momeală, de fiara 666, pentru a ne prăbuşi definitiv şi pentru totdeauna. . Vezi pe internet:”Templul Sfânt al Edenului I Ardeleanteodor,s Blog „ În continuare: Actualizări III, volumul Marea Profeţie. .. Arad 10 ian.2012 Acad. TeodorArdelean Acadteodorardelean@yahoo.com 6. RA ZEUL SUPREM AL POPULAŢIILOR DE PE TERITORIUL DACIEI Dela apariţia omului în Eden până la victoria definitivă a Creştinismului Oamenii care au trăit pe teritoriul fostei Dacii dinainta potopului şi până în zilele noastre în cel mai mare număr s-au închinat zeului creator al Universului purtând numele de Ra.,şi fiului acetuia numit Ri ,Re sau Lumină.Numele de Ra ,în trecutul foarte îndepărat se pronunţa „La „ . În cele ce urmează , prezentăm principalele momente însoţite de dovezi istorice în care aflăm în Dacia aceste denumiri a lui Ra şi Ri: A. Anterior potopului de pe vremea lui Noe. 1. Imagini,text,semne muzicale , vocea lui Isus Cristos din Programul lui Ri imprimate pe piesele arheologice recuperate din Biblioteca Edenului,(predate cu proces verbal Muzeului Judetean Arad.) 2.Text codificat şi imagini desenate pe Harta Dacia Antică, existentă în Biblioteca Bisericii Sfântul Nicolae Braşov. 3.Fotografii din Eden transmise de satelitul american (Templul Sfânt al Edenului,armata lui Lucifer pietrificată în momentul trecerii la atac asupra Templului Sfânt al Edenului, imagini şi texte pe plăci similare lespezilor de piatră. B. La sfârşitul potopului : l.Lespezi de piatră cu imagini şi text scris în hotarul localităţii A-Ra-neag jud. Arad 2. Numele localităţii A-Ra-neag care exprimă desnăjdejdea unui om înşelat în credinta lui .Iată conţinutul numelui Araneag : A= iacă; Ra= Ra (Dumnezeu) ; neag de la verbul a nega ,a constata o neînfăptuire a convingerii ,desnădejede. Concret : Iacă ,Ra nu se vede şi nu ne ajută!Aceste cuvinte probabil au fost pronunţate de unul sau mai mulţi din supravieţuitorii potopului care timp de 150 zile nu au văzut uscat ci pretutindeni numai apă. 3.O Zonă de pe Masivul Zărandului purtând denumirea în limba vorbită în Eden: Ra!Vha ! cu înţelesul următor: Ra= Ra sau Dumnezeu; vha= iată.Cuvintele au fost rostit de Noe în momentul când printre nori s-a arătat imaginea lui Ra . Iată Ra ! 4. Vârful Masivului Zărand este zonat cu denumiri care amintesc despre potop Zona Cioaca „ a” ,Cioaca „ b”, Cioaca ,, c „ adică stînci de piatră înclinate în diferite poziţii amintind despre prăbuşirea muntelui; Zona cap de drac amintind numele spiritului negativ care s-a afirmat în timpul potopului, ;Zona High-Life sau Vîrful pe care s-a salvat viaţa; Zona orbilor,Zona Crucea Ţiganului;Zona Izvorul Sfînt, sau Fe-Re-geu conţinând numele lui Re. 5 Corabia cu cruce, imagini de oameni şi animale sub pământ fotografiată de satelitul american (posibil este un desen pe stâncă sau statui de forma oamenilor şi a animalelor realizate după potop de îngerii Edenului 6 Bălţile , crăpăturile scorţei terestre, lacurile din Ţara Zărandului şi împrejur , balastiere cu nisip la adâncimi de 50-100 cm formate în timpul scufundării zonei de apus a Munţilor Zărandului ca dovezi a războiului cosmic dintre spirite. D.După potop 1.Topice cu Ra sau cu Re ori Ri: Munţii Sar-Ra -andului ;Localităţi: Sar- Ra -and,A-Ra-ad;Sab-Ra-ani.. : Ape : C-Ri-iş,Mu-Re-eş… 2. Numele Zeului Suprem la daci se numea G-Ra-divus(Vergilius în Eneida III ) 3.Triburile plecate din Dacia: Etrusce au vehiculat în Italia numele zeului suprem cu denumirea de Janus sau Lumină,(Pe piesele arheologice de la Zărand Ri se numeşte şi Lumină ),Elene în Grecia numele Dumnezeului necuoscut sau a spiritului negativ Poseidon; în India P-Ra-japatii,în Egipt Re sau Ri 4. Cetatea numită de romani Deu Sara,identificată a fi cetatea Sar –Ra-and 5.Cursul Crişului Alb şi a Cigherului exact peste cursul apelor cu încreţiturile existente din jurul Grădinii Edenului. In plus râul Crişul Alb este canalizat,probabil şi pentru a rămâne dovezi concrete a locului unde se afla Grădina Edenului cuTemplul Sfânt al Edenului. 6.La finele mileniului I e.n. Codex Rohonczi vorbeşte despre Marii Sara Ra cu port (îmbrăcăminte ) identic ţăranilor din localitatea Zărand. 7.In Ţara Zărandului s-au aflat obiecte materiale de schimb(piese arheologice) proveninte anterior e.n .din cele mai îndepărtate zone terestre (Dovadă a schimbului intens din zonă ).Tot aici s-au aflat şi obiectele Culturii materiale Criş care dovedesc că în acest spaţiu după potop s-a dezvoltat o civilizaţie sedentară când în alte zone terestre oamenii se aflau în fază de culegători de fructe. 8.Păstrarea numelui de Ra în toate schimbările denumirii cetăţii Zarandului :Sar-Ra,Deu sar-Ra,Zar-Ra-and, Zăr-Ra-and. 10.Sensul cuvântului Zarand din limba maghiară :mulţimi de pelerini care se deplasează să se închine în cetatea Sara sau pe muntele Sara numit şi Muntele Pelerinului unde se află corabia fotografiată de satelitul american şi izvorul Fe-Re-geu) În faţa atâtor dovezi materiale care vorbesc despre Ra numele Zeului Suprem al traco-daco-geţilor din Dacia rămîi surpins de dispariţia din memoria popoarelor a locului de unde a plecat acest nume, de unde au plecat strămoşii tutuor popoarelor de pe Terra.Dacii au uita măreţia Dumnezeului lor , şi-au făurit ori li s-au făurit artificial zei cu totul deosebiţi zeului Ra din marile religii ale lumii Astfel,din povestirile unui prizoner de război,care a dus la Atena informaţii despre Zamolxes învăţat şi preot a dacilor s-a clădit religia lui Zamolxes, prezentându-l ca Zeul Sprem al dacilor despre care Herodot sustinea că nu crede nimic .(Zamolxes a existat ,ca mare profet dar nu ca Dumnezeu )Credinţa dacilor în nemurire demonstrează că popoarele care au trăit în Dacia au fost beneficiare a ideii de nemurire de la apariţia omului pe pământ,iar Zamolxes a slujit această idee (Refrenul cântecilor populare cu Ra şi nu alt nume de zeu demonstrază această constatare) Astfel, pentru Dacia,credinţa în Ra existentă la cele mai vechi popoare ,a fost înlocuită de cercetători în Zamolxis sau chiar Gebelizis-(Gebelizis era un zeu al infernului, în care în timpul furtunilor dacii trăgeau cu săgeţi În acest mod locul unde şi cum a apărut pentru prima data numele lui Ra şi unde se află Templul Sfânt al Edenului cu dimensiuni fantastice 6000 /2ooo m. a fost şterese din memoria oamenilor.Dacilor li s-a furat şi schimbat religia i.Mai tarziu populatiei din Dacia i s-a furat limba susţinându-se că acesta ,in două generatii de oameni şi auitat limba vorbită înaintea ocupării de roamani a unei părţi din Dacia …Piesele arheologice din perioada Edenului demonstrează că fonetica şi multe cuvinte de pe acestea se află până astăzi în limba vorbită de ţărănimea romană, cu precădere în ţara Zărandului,că această limbă este „limba vechilor cazanii în care plâng şi-n care cântă pe la vatra lor ţăranii „ că este limba vorbită de primele generaţii de oameni după potopul lui Noe..În fenomenul ascunderii originei şi informaţiilor despre religie şi apariţia limbii la oameni după potop ,noi vedem infaptuirea unui obiectiv bine calculat si urmarit de catre spiritele negative.Acestea au ascuns originirea religiilor şi a limbii pentru ca fiara 666 să atace credinţa şi limba oamenilor,să poată afirma că totul s-a pornit de la starea de om sălbatic care nu ştia despre religie şi nici despre formularea cuvintelor şi a frazelor.Cum dovezile materiale ale originei religiilor şi a vorbirii oamenilor se aflau în Dacia, sistematic s-au torpilat şi nimicit toate dovezile care conţineau adevărul acestor taine Consemnăm originea acestor „taine”înaintea apariţiei fiarei 666 .pentru ca oamenii să cunoască împrejurările în care s-a format limbaj şi esenţa religiilor. Prezentând dovezi materiale piesele arheologice, Harta Dacia antică, şi fotografiile satelitului american Lurările noastre conţin o parte din realităţile pecetluite la care se referă Daniel în cap.11 şi 12, Isaia în cap. 41, Evanghelii (Pilda Neghinei,Pilda Semănătorului, Aluatul Fariseilor); Efeseni .cap.VI . În 1 Tesaloniceni cap V vers 21 ,contrar ideii dominante „crede şi nu cerceta” se află scris „ Ci,cercetaţi toate lucrurile,şi păstraţi ce este bun „ ; Nostradamus spunea in profeţiile sale: în acele vremuri deosebite ştiinţa cerurilor va fi văzută de un om care o va trimite la Vatican(Este ştiinţa imprimată pe piesele arheologice despre creaţie, ,Ra şi Isus Cristos .Piesele au fost predate în prezenţa poliţiei Arad conducerii Muzeului judeţean Arad ). Luca cap 8 /17 spune: „nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit,nimic tăinuit care nu va fi cunoscut şi nu va veni la lumină „ Unii speriaţi în faţa acestor dovezi materiale care nu pot fi combătute ,le resping compromiţându-şi titlurile universitare ,ori declară : „mai bine să nu auzim de ele „ Alţii, în numele cunoştiinţelor pe care le consideră a fi imuabile aşa cum le află înregistrate în subconştient le atacă şi încearcă să le introducă din nou sub pecete scăldându-se bucuroşi în apele necunoaşteri cu speranţa că nu vor ajunge să fie confruntaţi cu ceia ce nu cunosc şi vizează adevărul despre Dumnezeu ,actele creaţiei şi permanenţa acelui Dumnezeu „Ra „ în toate evenimentele din Cosmos , pe Terra şi din Dacia. Ziua cea rea se apropie cu paşi de uriaşi.E necesar,pe toate liniile să cunoaştem adevărul deorece nu avem idee despre peştişorul artificial ce va fi întins sub fomă de momeală, suficent pentru a ne prăbuşi definitiv şi pentru totdeauna. . Vezi pe internet:”Templul Sfânt al Edenului I Ardeleanteodor,s Blog „ În continuare: Actualizări III, volumul Marea Profeţie. .. Arad 26 XII 2011 Acad. TeodorArdelean Acadteodorardelean@yahoo.co OMUL . CORP SPIRIT ŞI CORP FIZIC Ce este Spiriul? Spiritul este o substanţă reală imaterială creată de către Dumnezeu. Din această substanţă Dumnezeu a clădit corpul spiritelor ca entiăţi supeioare sufletului omenesc, sufletul oamenilor şi spiritul care construeşte din materia fizică corpul indivizilor regnului animal şi vegetal de pe Terra. Genurile de spirite, entităţi superioare sufletului omenesc sunt două feluri: a. Pozitive, care sunt subordonate lui Dumnezeu şi acţionează pentru realizarea planului întocmit de către Dumnezeu. b. Negative care au urmat spirtul numit Lucifer sau Satana care s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu. Ca entităţi, spiritele sunt conştiente. Sunt organizate pe bază ierahică după potenţialul forţei de care dispun. În lumea spiritelor pozitive se afirmă democraţia, iar în lumea spiritelor negative dictatura. (Vezi VOLUMUL Marea Profeţie cap. IV. Conţinutul sunetelor şi a vocilor transmise de computer CAPITOLUL VIII. Corp fizic şi corp psihic. 1. Componentele indivizilor regnului animal şi regnului vegetal pe Terra. Toate animalele de pe Terra, terestre, zburătoare, marine şi toate genurile de plante sunt construite din două corpuri. Un corp imaterial alcătuit dintr-o substanţă numită duh sau spirit şi un corp material alcătuit din materia fizică. Raportul corpului spirit cu corpul materal constă în posibilitatea corpului spirit să trăiască în lumea materiei fizice pe toată perioada de existenţă a Universului. Această perioadă este prevăzută în Marele Proiect al Creaţiei şi Existenţei Univerului. În cazul vieţii pe Pământ structurile materiei fizice sunt corelate cu structura corpului spirit. Dacă această corelaţie s-ar degrada, corpurile vii ar dispărea. Astfel, constatăm că modelele structurilor de materie de pe Terra au fost eleborate pentru ca corpurile spirit să se poată afirma în lumea materiei fizice. 2. Componentele omului. Omul este construit din două corpuri: spirit şi materie fizică, deci, două corpuri distincte. Structura spiritului omenesc se deosebeşte de structura spiritului animalelor şi a plantelor. La om întâlnim fenomene care nu se întâlnesc la nici o specie de plante sau animale de pe Pământ. A. Corpul fizic al omului. Corpul fizic este alcătuit din ţesuturi (ţesutul muscular, ţesutul osos, ţesutul nervos). Ţesuturile sunt construite din celule. Unele celule sunt mobile (globulele roşii şi globulele albe). Ţesuturile grupate au dat naştere structurilor numite organe (inimă, ficat, etc.). Gruparea organelor a dat naştere apartelor sau sistemelor (cavitatea bucală, stomacul…, pentru aparatul digestiv, etc.). Un organ funcţionează în corelaţie cu organele şi sistemele. Această construcţie, organizare şi funcţionare se realizează prin acţiunea spiritului constructor al corpului fizic. Astfel, ceea ce vedem în corpul fizic este fenomenul, efectul generat de activitatea corpului spirit, constructor al corpului fizic. B. Corpul spirt al omului. Principalele structuri din corpul spirit al omului: a. Structura constructoare a corpului fizic. Sediul principal în inimă. b. Structura vie. Sediul principl în sânge. c. Structura Conştientă sau sufletul. Sediul principal la nivelul creierului. d. Structura îndemnurilor, dorinţelor şi motivaţiilor. Sediul central la nivelul scoarţei cerebrale. e. Structura memoriei şi a subconştientului. (Sediul central posibil tot la nivelul creierului.) Structurile sunt compuse din substructuri, iar substructurile din mecanisme. Să examinăm aceste componente ale spirtului şi rolul lor în existenţa individului. CAPITOLUL IX STRUCTURA SPIRIT CONSTRUTOARE CORPULUI FIZIC 1. Generalităţi Structura spirit ca formă este identică cu corpul pe care îl clădeşte. Modelul este chiar spiritul constructor pentru fiecare individ din regnul animal, regnul vegetal şi specia umană. Este compusă din mai multe segmente. În cazul omului celule, organe şi aparate. Structura constructoare a corpului fizic este clădită în corelaţie cu produsele ce vor fi consumate de indivzii speciilor din regnul animal şi vegetal. Celulele corpului fizic sunt clădite de către celule corespunzătoare din structura spiritului. Asfel, în spatele fiecări celule din corpul fizic se află celua corpului spirit, model a celei din corpul fizic. Structura spirit la plante se deosebeşte de structura spirit la om şi la animal. Pentru siguranţă în perpetuarea speciei în corpul fizic, odată cu clădirea celulelor, în celule se clădeşte şi codul genetic care conţine structura model al celulei, procesul de formare şi verificare a celulelor şi structura model al corpului spirit care va clădi întregul corp fizic. Astfel, în clădirea celulelor şi a corpului fizic se află modelul corpului spirit constructor al corpului fizic. 2. Clădirea celulelor din corpul fizic. Materia consunată de om este prelucrată în organele acestuia şi dusă la starea de asamblare în segmentele fiecărei celule. Alegerea câtimilor de substanţă prelucrată şi transportul acesteia până la şantierul clădirii segmentelor de celulă (membrane, protoplasă, nucleu) se realizează prin interacţiunea câmpurilor de forţă din celulula spirit şi materia prelucrată. Câtimea de materie ajunsă la şantier este direcţionată către locul de asamblare tot de celula spirit care a transportat-o. Legarea cîtimei de substanţă adusă la şantier cu componentele segmentelor de celulă asamblate în corpul celului se face prin interacţiunea câmpurilor de forţă ale materiei fizice din substanţa adusă şi substanţa asamblată. Prin aducerea câtimei de substanţă la şantier, mediul din această zonă se schimbă. Ca urmare, apar fasciculele câmpurilor de forţă din cele două substanţe care interacţionează. După legarea substanţelor în peretele segmentului de celulă, un segment al celulei spirit se leagă de o structurtă a celulei fizice având rolul unui intrument de verificare a legării fasciculelor câmpurilor de forţă din strutura materiei fizice. Cele două instrumente legate unul de altul trec în lungul legăturilor sesizând şi îndreptând erorile existente. După eliminarea erorilor, în segmentul respectiv pătrunde spiritul viu care exprimă viaţa. Materia fizică devine materie organică cu viaţă. Întrucât, la culegerea substanţei din alimentele consumate, posibil să se afle structuri legate prin câmpul de forţă în alt mod decât cel prestabilit în momentul creiaţiei – caz concret materia numită poluată, celula spiritului constructor al corpului fizic atrage şi transportă şi această substanţă la şantierul construcţiei celulelor. Ca atare, substanţa poluată este încorporată în pereţii segmentelor celulei deregland activitatea acestei celule cât şi informaţiile care vor pleca şi vor trece prin aceasta către alte celule ale corpului fizic şi ale corpului spirit. NOTĂ: Structura spirit constructoare a celulelor corpului fizic este creată în mai multe variante pentru ca individul să poată consuma materia – alimente poluante sau schimbate genetic. Consecinţele consumului acestor alimente sunt necunoscute. În cazul omului, în zile noastre, se remarcă comportamente ciudate: lipsă de atenţie, furturi, înşelăciuni crime de bestialitate ne mai pomenite. Aceste fenomene, parţial, pot fi puse pe seama consumului de alimente poluate. Când numărul celulelor poluate ating procentul prevăzut, spiritul în întregime părăseşte corpul omului. El nu mai poate folosi această casă. (Este obiectivul final al spiritului conştient negativ.) 3. Înmulţirea lumii vii pe Terra. Înmulţirea poate fi asexuată şi sexuată. În ambele cazuri corpul fizic al descendentului este construit de structura spirit al părinţilor şi de structura spirit al descendentului. Exemple din formarea descendenţilor şi afirmarea vieţii: a. Înmulţirea vegetativă prin frunze, porţiuni de tulpină, porţiuni de rădăcină detaşate de la un individ viu şi introduse într-un mediu adecvat vieţii plantei de la care provin. Noile celule se înmulţesc identic cu cele din timpul existenţei segmentului în corpul părinte, de la care au fost detaşat. Structura spirit constructoare a corpului fizic alege din pământ şi atmosferă, căldura solară câtimele de subtanţe care le vehiculează la şantierul unde se clădesc celulele individului descendent. Viaţa transportată cu tulpina, rădacina ori frunze, se divide odată cu construcţia celulelor afirmându-se în tot corpul noului individ. În cazul blocării acţiunii structurii spirit construtoare a corpului fizic şi a deplasării vieţii prin celule, partea blocată se uscă. La blocarea afirmării în toate ramurile şi frunzele, structura spirit constructoare şi viaţa părăsesc corpul plantei şi acesta rămâne materie organică fără viaţă. b. Reproducerea sexuată la om. Structura fzică esenţială a descedenţilor se clădeşte pe segmente de către strutura spirit constructoare ale corpului fizic al părinţilor. Materia primă este extrasă din alimentele consumte de părinte şi adusă la locul de asamblare, sau şantier similar procesului de construcţie a corpului fizic al părintelui. În corpul bărbatului se clădeşte structura fizică a spermatozoidului iar în al femeii al ovulului. Asamblarea se realizează după principiul cunoscut, intercţiunea câmpurilor de forţă a materiei fizice. După asamblarea materiei fizice, se controlează legarea câtâmilor de materie la nivelul maxim de interacţiune a câmpurilor de forţă din structura segmentelor prevăzute în codul genetic. În structura fizică numită ovul şi spermtozoid se afirmă viaţa prin diviziunea spiritului viu din bărbat şi femeie. Contopirea spermatozoidului cu ovulul se desfăşoară într-un proces extrem de complex, cunoscut sub denumirea de fecundare. Din milioanele de spermatozoizi existenţi în zonă, în urma contactului sexual dintre barbat şi femeie, doar un singur spermatozoid pătrunde în ovul. La proces participă strutura spirit din corpul barbatului, structura spirit din corpul femeii şi structura spirit constructor al corpului fizic al viitorului descendent (Structura spirit constructoare a corpului fizic al descedentului preia materialul dezvoltat până la acest nivel de la structurile spirit ale părinţilor, urmând să construiască în continuare propriul corp fizic.) În procesul de diviziune a celulelor are loc combinarea materialului fizic din constructia spermatozoidului cu materialul fizic din construcţia ovulului şi combinarea vieţii primite din structura tatălui (odata cu spermatozoidul) cu viaţa primită din structura mamei (odată cu ovulul). După acest moment, materialul fizic necesar clădirii celulelor pentru descendent se produce în corpul mamei. Din substanţele produse de organele fizice ale mamei structura spirit a descendentului alege cantitatea necesară clădirii celulelor. În pas cu construcţia celulelor „viaţa” se divide şi pătrunde în corpul celulelor construite. Dimensiunea corpului fizic şi durata de viaţă sunt prestabilite pentru fiecare individ. c. Transplantul de organe de la un indvid la alt individ. În procesul de transplant inimă, rinichi, etc. structura spirit care a construit acest organ în corpul donatorului şi viaţa se menţin în organul decupat până în momentul în care este preluat de structura spirit din corpul primitorului. În acel moment, structura spirit care a construit organul se reântoarce la corpul spirit al individului donator unde ramâne inactivă. În ipoteza transplantului unui organ construit pe baza altui model decât al organului primitor, spiritul contructor al corpului fizic al primitorului îl respinge. Organul se aruncă iar celulele corpului spirit care l-au clădit se reîntorc la corpul spirit unde rămân inactive.T.I. d.În consecinţă Se demonstrează imposibilitatea trecerii în acelaşi mediu a indivizilor părinţi sau a descendenţilor acestora dintr-o specie in altă specie,,in ceia este caracteristic speciei „Nici un tip de microb nu poate fi transformat în furnică sau elefant.Schimbările la nivel de culoare, rezistenţă la anumiţi factori nocivi,dezvoltarea corpului fizic etc. are la bază existenţa din creaţie în mai multe variante a corpului spirit constructor a corpului fizic al indivizilor ca prevedere a variaţiei mediului în care va exista corpul spirit şi corpul fizic a speciei. CAPITOLUL X. STRUCTURA SPIRIT VIU 1. Generalităţi. Viaţa este o structură specială de natura spiritului creată de Dumnezeu şi, încorporată în toate corpurile fizice construite de către Structura spirit constructoare a corpurilor fizice. Aparţine în exclusivitate lui Dumnezeu. Se introduce în ceea ce va fi corpul fizic odată cu primul segment al celulei clădit de Structura constructoare a corpului fizic. Se multiplică în paralel cu construcţia celulelor, ţesuturilor, organelor. Se extinde în tot corpul fizic. Părăseşte corpul construit odată cu structura constructoare a corpului fizic. În corpul fizic părăsit de această Structură, fenomenele vieţii dispar. Corpul rămâne materie organică moartă, fără viaţă (ţesuturile şi celulele continuă existenţa aşa cum au fost clădite de corpul spirit constructor). Unele, cum este ţesătura osoasă, durează mii de ani. 2. Fenomenele vieţii. Principalele fenomene generate de viaţă în corpul omului sunt: a. Metabolismul care se compune din procesele existente la nivel

  Comentariu de Ardelean Teodor — ianuarie 25, 2012 @ 10:08 pm | Răspunde


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: